Her kommer Pip TV snart.

- Den nye generation af Redekasse med indbygget kamera -